DỊCH VỤ

Thị trường

Tổ chức hoạt động nghiên cứu, khảo sát thị trường theo đặt hàng

Phát hành

Tổ chức Phát hành sách báo, tạp chí và các ấn phẩm in ấn

Sự kiện

Tổ chức các hội thảo, hội nghị, các chương trình biểu diễn chuyên nghiệp….

Quảng cáo

Cung cấp các dịch vụ quảng cáo, truyền thông trên báo chí, truyền hình

Thiết kế

Tư vấn thiết kế, in ấn báo chí và các ấn phẩm thương mại

Dựng phim

Hoạt động sản xuất phim truyền hình, phim quảng cáo giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm

Nhóm Tạp chí